Andrzej Strumiłło – cykl wystaw autorskich na Białorusi

5 lutego 2015 roku w Pałacu Rumiancewów i Paskiewiczów w Homlu na Białorusi odbył się wernisaż wystawy malarstwa Andrzeja Strumiłły.

W ramach tej ekspozycji prezentowane są min. obrazy wielkoformatowe artysty ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Suwałkach (26 szt). Pierwsza ekspozycja tej wystawy Andrzeja Strumiłły na Białorusi odbyła się jesienią 2014 roku w Galerii Michała Sawickiego w Mińsku, obecnie prezentowana jest w Homlu, a wiosną 2015 roku ma jeszcze zostać zaprezentowana w Brześciu.

Linki do artykułów na temat wystawy w Homlu:

http://www.palacegomel.by/index.php?newsid=1304

http://budzma.by/country/tvory-andzheya-strumily-u-homyelskim-palacy-rumyancavykh-paskyevichaw.html

http://newsgomel.by/news/vystava-zhyvapisu-polskaga-mastaka-andzheya-strumily

http://minsk.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/obiektyw/homel

Relacja filmowa:

https://www.youtube.com/watch?v=ygfSpR2jBDo

Relacja fotograficzna z ekspozycji wystawy w Mińsku, Homlu i Brześciu:

fot. Izabela Muszczynko

Top