„E-Galeria – digitalizacja i udostępnienie zbiorów”

projekt dofinansowany z programu:

Dziedzictwo kulturowe, priorytetu: Tworzenie zasobów cyfrowych dziedzictwa kulturowego ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury (2009)

W ramach projektu zdigitalizowano zbiory autorskie Andrzeja Strumiłły, zrealizowano stronę internetową oddziału oraz zakupiono wyposażenie i sprzęt multimedialny do realizacji wystaw.

Top