GIEDRIUS SZIUKSZCZIUS /Litwa/ ,, ALUZJE” – wystawa fotografii cyfrowej

Zapraszamy na wernisaż wystawy GIEDRIUSA SZIUKSZCZIUSA ,, Aluzje” 6 września 2016 roku o godz. 18.00

 Giedrius SiuksciusGiedrius Sziukszczius (Giedrius Šiukščius) –  urodził się w 1960 roku w Wieprzach na Litwie. W 1979 roku ukończył  Technikum Sztuki Stosowanej (obecnie – Kolegium w Kownie), gdzie studiował kurs fotografii artystycznej oraz w 1985 –  Państwowy Instytut Sztuki (obecnie Wileńska Akademia Sztuk Pięknych) w zakresie projektowania. Od 1985 roku jest profesorem w Katedrze Sztuki na Uniwersytecie Szawelskim i członkiem Senatu tej uczelni (od 2005 r.). Należy do Stowarzyszenia Projektantów Litwy (od 1990 r.) i Stowarzyszenia Naukowców Litwy (od 1997 r.). Od 2005 roku jest prezesem Stowarzyszenia Projektantów w Szawlach. Opracował podręcznik dla studentów wyższych uczelni pt. Projektowanie:  sztuka, nauka, technika (2005). W 2010 roku opublikował album Fotoplakaty. Fotografia. Etiudy fotograficzne (2010), w którym zaprezentował swoją twórczość z trzech dekad. Zajmuje się przede wszystkim fotografią, projektowaniem  graficznym oraz kompleksowym projektowaniem wnętrz. Publikuje książki, artykuły oraz materiały metodyczne na temat nauki i sztuki. Uczestniczył (od 1979 r.) w osiemnastu wystawach zbiorowych. Swoje prace prezentował na  siedemnastu ekspozycjach autorskich na Litwie i za granicą. Jest laureatem nagród.  Jego prace są w zbiorach muzeów, galerii i w kolekcjach prywatnych.

Wystawy autorskie:

1990 – Wystawa plakatów i fotografii  – Pałac Wystaw w Szawlach

1992 – Wystawa twórczości –  Pałac Wystaw w Szawlach

1995 – Grafika żywej przyrody [fotografie]– Muzeum Fotografii w Szawlach

1996 – Wystawa  plakatów ekologicznych – Instytut Pedagogiczny w Szawlach

1998 – Homo [sztuka wizualna]– Galeria Sztuki w Szawlach

2000 – Gry socjalne [sztuka wizualna]– Galeria Sztuki w Szawlach

2005 – Nieistotne dyrektywy: teatr marionetek – Muzeum Fotografii w Szawlach

2005 – Wystawa plakatów – Galeria BRI-ART  w Rydze (Łotwa)

2008 – Poboczny efekt [fotografia]– Muzeum Fotografii w Szawlach

2010 –Wskazania – Galeria Sztuki w Szawlach

2012 – Znaki – Galeria Sztuki w Szawlach

2012 – Przeczucia (Presentiments) – Galeria BRI-ART. w Rydze (Łotwa)

2012 – Wystawa fotografii – Centrum Edukacji Młodzieży i Dorosłych w Pokrojach

2013 – Reportaże z ulic Europy – Galeria Sztuki Uniwersytetu Szawelskiego w Szawlach

2014 – Mobilis – Galeria Sztuki Uniwersytetu Szawelskiego w Szawlach

2014 – Znaki czasu: przeczucie – Muzeum Historii i Sztuki im. G. Eliasa w Jełgawie, Łotwa 

2015 – Ślady straconego czasu – Galeria Sztuki w Szawlach

06 10 17 21

 

Top