O galerii

img_0779poprCentrum Sztuki Współczesnej & Galeria Andrzeja Strumiłły w Suwałkach zostało otwarte w grudniu 2008 roku jako nowy oddział Muzeum Okręgowego w Suwałkach. Galeria mieści się w zabytkowej kamienicy przy ulicy Kościuszki 45 w Suwałkach, zajmuje parter budynku i dysponuje przestrzenią wystawienniczą ok. 200 mkw. Poza wystawiennictwem Galeria prowadzi również edukację kulturalną, organizuje spotkania autorskie z artystą Andrzejem Strumiłło, plastyczne warsztaty twórcze, pokazy multimedialne i projekcje filmowe. Od 2009 roku nasz oddział uczestniczy w ogólnopolskiej imprezie Noc Muzeów.

Utworzenie nowego oddziału Muzeum Okręgowego w Suwałkach – Centrum Sztuki Współczesnej – Galerii Andrzeja Strumiłły odbyło się dzięki dofinansowaniu MKiDN w ramach programu „Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego” (projekt: „Poprawa bazy lokalowej – Centrum Sztuki Współczesnej – Galeria Andrzeja Strumiłły”) oraz dotacji Urzędu Miejskiego w Suwałkach. W latach 2009 – 2010 udało się pozyskać dodatkowe środki z MKiDN na digitalizację zbiorów Andrzeja Strumiłły oraz realizację strony internetowej oddziału, zakup wyposażenia i sprzętu multimedialnego potrzebnego do realizacji wystaw (projekty: „E – Galeria. Digitalizacja i udostępnienie zbiorów” oraz „Zakup sprzętu do wyposażenia Muzeum Okręgowego w Suwałkach”).

W pierwszych latach swojej działalności galeria szeroko prezentowała twórczość i zbiory autorskie Andrzeja Strumiłły (ponad 300 prac) z zakresu malarstwa, rzeźby, rysunku, gwaszu, fotografii i ilustracji książkowej, z różnych okresów twórczości artysty. Na ekspozycje składały się wielkoformatowe cykle malarskie: Okna (1984), EXIT (1983 – 1984), Psalmy (1988), Apokalipsa (1993), Cykl Wileński (2009), Głowa (2013) i Lot (2013), jak również cykle fotograficzne: Indie (1959, 1970 i 1972), Japonia (1978), Ulica Kościuszki 7 (1980), Nowy Jork (1982 – 1984), Medytacje w Synagodze Sejneńskiej (1988) czy Autoportret – fotografie z życia. Prezentowaliśmy również cykle ilustracji książkowych artysty oraz wybrane pozycje wydawnicze, a także inne prace z zakresu malarstwa, rysunku, gwaszu i rzeźby w kamieniu. Odrębną ekspozycję stanowił Gabinet Azjatycki, w którym eksponowane były ilustracje, drzeworyty, druki, ceramika, przedmioty kultu i przedmioty codziennego użytku pochodzące z Dalekiego i Środkowego Wschodu (Chiny, Mongolia, Tybet, Nepal, Indie, Japonia), które artysta przywiózł z licznych podróży po świecie. W galerii odbyło się również wiele spotkań autorskich, pokazów i warsztatów twórczych prowadzonych przez Andrzeja Strumiłłę z grupami młodzieży i innymi grupami zorganizowanymi z kraju oraz z Litwy, Białorusi i Ukrainy.

Działalność galerii to również szereg wystaw indywidualnych i zbiorowych zaproszonych przez nas artystów. W okresie 5 lat działalności zorganizowaliśmy 30 ekspozycji ponad 100 twórców z Polski i zagranicy (Litwa, Białoruś, Ukraina, Niemcy, Francja, USA). Program wystawienniczy jest różnorodny zarówno pod względem technik uprawianych przez artystów (rysunek, grafika warsztatowa, malarstwo, fotografia, rzeźba, instalacje foto i video, film), jak również pod względem „artystycznego stażu”, prezentujemy zarówno artystów znanych, z dużym dorobkiem twórczym, z Polski czy zagranicy, jak również ludzi młodych, twórców lokalnych, rozpoczynających dopiero swoją drogę. Nasze ekspozycje prezentują zarówno techniki tradycyjne, współcześnie często odchodzące już w zapomnienie jak i działania z zakresu nowych mediów.

Obok wystaw galeria realizuje także inne imprezy i projekty twórcze. W latach 2010 i 2012 zorganizowaliśmy dwa Międzynarodowe Plenery Rzeźbiarskie „Teatr” pod kuratelą artystyczną Andrzeja Strumiłły, w których uczestniczyli rzeźbiarze z Polski, Litwy i Białorusi. W efekcie obydwu plenerów powstało 16 dużych rzeźb w granicie (13 spośród nich zdobi obecnie park przy siedzibie Suwalskiego Ośrodka Kultury i Aquaparku w Suwałkach).

Centrum Sztuki Współczesnej – Galeria Andrzeja Strumiłły jest laureatem wyróżnienia w edycji konkursu „Podlaska Marka Roku 2008″ w kategorii Miejsce.

Top