Rasa Romanova „Między ziemią a niebem” malarstwo

Sapnas  110x80(Sen)10 lipca 2013 r. o godz. 18.00

zapraszamy serdecznie na wernisaż wystawy malarstwa:

Rasa Romanova /Wilno/ „Między ziemią a niebem”

O autorce:

Rasa Romanowa urodziła się 25 lutego 1975 roku w mieście Święciany (lit. Švenčionys) na południu Litwy. Mama – pedagog, ojciec – z zawodu kierowca, marzyli o konkretnej profesji dla swych dzieci. Rasa, młodsza z rodzeństwa, po ukończeniu szkoły podstawowej, podążyła za starszą siostrą do szkoły zawodowej na studia medyczne. Przez 4 lata pracowała w klinice chirurgii dziecięcej na oddziale intensywnej terapii noworodków. W 1998 roku poznała obecnego męża – Wiktora, wilnianina z pochodzenia. Jej świadomym wyborem było podążanie za mężem i wspieranie jego ambicji zawodowych. Przez pięć lat mieszkali na Łotwie, później dwa lata w Warszawie. Po urodzeniu dwóch córek (obecnie mają 11 i 8 lat) ostatecznie osiedli w Wilnie. Dziś artystka godzi wychowanie dzieci, prowadzenie domu oraz studia w Kolegium Wzornictwa (Vilniaus Dizaino Kolegija) na wydziale projektowania wnętrz w Wilnie.

DROGA TWÓRCZA

W wieku 12 lat, podczas nauki w szkole podstawowej, Rasa Romanova zachęcona przez nauczycieli, uczęszczała do kółka plastycznego pod kierownictwem Wytautasa Chadzewicziusa. Na zajęciach wykorzystywała różne techniki plastyczne: rysowanie, malowanie, lepienie, wycinanie i wydzieranie. Wyróżniała się wyjątkowymi zdolnościami w rysunku. Została zauważona przez litewskiego artystę Broniusa Gruszasa i dalej kształciła wyobraźnię plastyczną w ,,Artstudio“ pod jego kierownictwem. Nie prezentowała wówczas swoich prac szerokiej publiczności, rysowanie traktowała raczej jako własny świat, prywatne środowisko, nie interesujące dla innych. Dopiero, pod namową polskich przyjaciół, od 2000 roku podjęła intensywną pracę twórczą. Zdobywając uznanie grona bliskich, stworzyła cykl prac malarskich oraz zdecydowała się na wystawienie ich dla szerokiej publiczności. Miała 8 wystaw indywidualnych. Od 2010 roku jest członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych na Litwie.

WYSTAWY:

2011 r. – Kawiarnia ,,Wspólna“ w Warszawie.

2011 r. – Studio artystyczne ,,Actorsagency“ w Wilnie.

2010 r. – Samorząd miasta w Wilnie.

2010 r. – Pałac kultury i wypoczynku ,,Forum Palace“ w Wilnie.

2010 r. – Klinika ,,Sugihara“ w Wilnie.

2010 r. – Wojskowy ośrodek kultury i wypoczynku w Wilnie.

2010 r. – Galeria ,,Verpstė” w Wilnie.

2009 r. – Uniwersytet im. M. Riomerysa w Wilnie.

Na wystawę malarstwa „Między ziemią a niebem” w Centrum Sztuki Współczesnej & Galerii Andrzeja Strumiłły w Suwałkach Rasa Romanowa przygotowała dwa cykle obrazów, które dopełniają się nawzajem.

„W malarstwie fascynuje ją z równą siłą abstrakcja jak i figuracja. Jak mówi autorka, w abstrakcji poszukuje treści nie dającej określić się po przez formę zewnętrzną. Wielkoformatowe abstrakcje z mocnymi akcentami kolorystycznymi okazują zainteresowanie współistnieniem barw oraz przedstawiają wizję widzenia świata według autorki. Środkiem wyrazu jest nie linia, lecz plama malarska dzieląca przestrzeń w pryzmatyczne płaszczyzny albo zamieniająca się w żywiołową malarską eksplozję. Jednak obrazy bronią się jako niezwykle dekoracyjne, eleganckie i wysmakowane kolorystycznie.

Wykorzystywanie wyłącznie farby olejnej wskazuje na wyzwolenie się z obowiązujących mód, a ewolucję swojej sztuki opiera nie na kierunku ,,w przód”, ale ,,w głąb”: eksperymentuje z techniką malując pędzlem, szpachlą, palcami rąk. Tak w sztuce podkreśla emocjonalną, wzruszeniową funkcję malarstwa abstrakcyjnego, nieraz uzupełniając go portretami kobiet. Odrealnione postacie są rzeczywiste, trójwymiarowe. Na pierwszym miejscu stawiano wewnętrzne przeżycia i troski kobiece, lecz…jeszcze tak nie śmiało. Przedstawiając wizerunki kobiet z zamkniętymi oczami, autorka ciągle obawia się, że powie o sobie za dużo.”

WIESŁAWA BACEWICZ

Historyk sztuki

2013 – 06 – 07

„Rasa Romanowa wcześnie objawiła zamiłowanie do twórczości malarskiej. Ujęty jej talentem pedagog rysunku Vytautas Hadzeviczius rozwijał potencjał twórczy młodej uczennicy. Po ukończeniu szkoły Rasa nie miała żadnego kontaktu ze środowiskiem artystycznym, działalność twórcza została przerwana, lecz po kilku latach powstały prace olejne. Sztuka wróciła do jej życia, zawładnęła nią i już nie odpuszcza, Rasa – malarka. Jej obrazy opowiadają o poznawaniu świata przez młodą kobietę: metaforycznie, tajemniczo. Autorka, komponując na powierzchni płótna, pozostawia widzowi dużą swobodę dla własnej interpretacji utworu. W taki sposób nadając utworowi rolę pośrednika między swoim i widza pojmowaniem i widzeniem świata.“

BRONIUS GRUSZAS

Członek stowarzyszenia artystów Litwy od 1967 roku

2010 – 05 – 10

Top