Zakończenie Pleneru Rzeźbiarskiego 2012

29 sierpnia 2012 r.

odbyło się oficjalne zakończenie II Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarskiego „Teatr” 2012

w spotkaniu z artystami na placu przy ulicy Ogrodowej 49 wzięli udział: Prezydent Miasta Suwałk – Czesław Renkiewicz, Przewodniczący Rady Miejskiej – Andrzej Chuchnowski, Kurator pleneru – Andrzej Strumiłło, Dyrektorzy Muzeum Okręgowego w Suwałkach – Jerzy Brzozowski i Adam Żulpa, kierownik CSW-Galerii A. Strumiłły – Izabela Muszczynko oraz artyści rzeźbiarze z rodzinami: Olga Wielogórska, Kunotas Vildziunas, Martynas Lukosius, Igar Zasimovich, Uladzimir Pipin i Uladzimir Pantsialeyeu.

fot. Iza Muszczynko

Top