Z kolekcji Tadeusza Krzywickiego

Prace autorstwa Andrzeja Strumiłły (obrazy olejne, rysunki, gwasze z różnych okresów twórczości) – prywatna kolekcja Tadeusza Krzywickiego (Gołdap)

Top