Apokalipsa

Na Cykl Apokalipsa składa się 12 obrazów olejnych, każdy o wymiarach 200×120 cm, powstałych w roku 1994. Inspiracją do cyklu jest Ewangelia według Marka, Apokalipsa (teksty tłumaczone z greckiego przez Czesława Miłosza).

Top