Nowe prace 2009

Cykl obrazów olejnych (format 200×150 cm), które wraz z innymi pracami artysty (z dziedziny grafiki i rzeźby) były prezentowane od 8 sierpnia do 15 września 2009 w Wilnie (Vlado Vildziuno Galerija) w ramach projektów: „Wilno – Europejska Stolica Kultury” oraz I Światowego Zjazdu Wilniuków.

Top