Informacja o funkcjonowaniu galerii

Na mocy uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach (z dn. 18 marca 2020 r.)
od  1 maja 2020 r. nastąpi przejście galerii na innego pracodawcę (w oparciu o art. 231 & 3 k. p.) Jest to spowodowane podziałem Muzeum Okręgowego w Suwałkach poprzez wyłączenie z tej instytucji oddziału – Centrum Sztuki Współczesnej – Galerii Andrzeja Strumiłły i włączenie jej pod nową nazwą Galeria Sztuki „Stara Łaźnia” do Suwalskiego Ośrodka Kultury. 

W związku z tym informuję wszystkich zainteresowanych, że Centrum Sztuki Współczesnej – Galeria Andrzeja Strumiłły jako oddział Muzeum Okręgowego w Suwałkach przestaje istnieć.

Przepraszam artystów, których ekspozycje były zaplanowane do realizacji w roku 2020, ale z przyczyn od nas niezależnych nie będą mogły odbyć się w wyznaczonych terminach.

Małe podsumowanie działalności oddziału:

Galeria działała ponad 11 lat, w tym okresie zorganizowaliśmy 68 ekspozycji ponad 180 artystów. Wielokrotnie prezentowaliśmy twórczość Andrzeja Strumiłły a także prace innych twórców z kraju i zagranicy. Uczestniczyliśmy w corocznych ogólnopolskich Nocach Muzeów, prowadziliśmy edukację plastyczną oraz zorganizowaliśmy 4 Międzynarodowe Plenery Rzeźbiarskie „Teatr” pod kuratelą artystyczną Andrzeja Strumiłły.

Składam serdeczne podziękowania Andrzejowi Strumille, dyrektorom Muzeum Okręgowego w Suwałkach, obecnym i byłym pracownikom galerii oraz wszystkim pracownikom merytorycznym i technicznym Muzeum Okręgowego, którzy pomagali nam w codziennej realizacji wszystkich przedsięwzięć.

Dziękuję wszystkim twórcom, współorganizatorom  wystaw i wydarzeń oraz sympatykom i przyjaciołom, dzięki pomocy i życzliwości których pokazaliśmy przez te lata wiele ciekawych ekspozycji twórczych.

Mam nadzieję, że nowy etap funkcjonowania będzie równie owocny w działania twórcze oraz otworzy przed nami nowe możliwości, czego Państwu i sobie życzę.

Izabela Muszczynko

Top