Partnerzy / Sponsorzy

mkidn150

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Projekty oddziału dofinansowane przez MKiDN:
Poprawa bazy lokalowej – Centrum Sztuki Współczesnej – Galeria Andrzeja Strumiłły, 2008
Zakup sprzętu do wyposażenia Muzeum Okręgowego w Suwałkach, 2009
E-Galeria. Digitalizacja i udostępnienie zbiorów, 2009

 

um150

Urząd Miejski w Suwałkach
Instytucja wspierająca


logniepodrodze50pastwisko

Partnerzy projektu: E-Galeria. Digitalizacja i udostępnienie zbiorów

Top