Piotr Januszkiewicz /Białoruś/ malarstwo

Ekspozycja wystawy do połowy marca 2016 _________________________
22 stycznia 2016 roku o godz. 18.00

zapraszamy na wernisaż wystawy malarstwa Piotra Januszkiewicza z Grodna „Szukając natchnienia”

_autor
Piotr Januszkiewicz

Urodził się we wsi Klinczany na Grodzieńszczyźnie. W 1988 roku ukończył Białoruską Państwową Akademię Sztuk Pięknych w Mińsku, od tego czasu jest członkiem Związku Malarzy Białoruskich. Należy także do Towarzystwa Plastyków Polskich działającego przy Związku Polaków na Białorusi.
Twórczość artysty jest bardzo zróżnicowana, obejmuje: malarstwo, przede wszystkim olejne, grafikę, a także sztukę monumentalno – dekoracyjną (witraże, freski, mozaikę).
Artysta corocznie uczestniczy w krajowych i zagranicznych plenerach malarskich (w Polsce od 1992 roku – udział w Międzynarodowym Plenerze Białowieża oraz Międzynarodowym Interdyscyplinarnym Plenerze organizowanym przez stowarzyszenie Stopka z Łomży w 1993).
Swoje prace prezentował na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą.

Top