PSALMY – cykl malarski A. Strumiłły – oferta wypożyczenia 2019/2020

Istnieje możliwość wypożyczenia wielkoformatowego cyklu malarskiego Andrzeja Strumiłły „Psalmy”. Cykl jest własnością Muzeum Okręgowego w Suwałkach.

Zestaw obejmuje 18 obrazów olejnych (każdy o formacie 120×180 cm) namalowanych przez artystę w 1988 roku, oprawionych w czarne drewniane ramy. 
Wypożyczenie wystawy jest bezpłatne, obowiązuje zapewnienie ubezpieczenia wystawy (na czas transportu i ekspozycji) oraz zapewnienie transportu wraz z zapakowaniem obrazów w obie strony.
Oferta skierowana jest do instytucji kulturalnych, fundacji, stowarzyszeń itp.
Kontakt: tel. 87 5651130, 87 5651132 lub csw.as-gallery@wp.pl

Andrzej Strumiłło, Cykl obrazów olejnych: „Psalmy”

Cykl 18 obrazów, 1988 r. /olej/, format 180×120 cm. 

Poniżej cytaty z Psalmów będących inspiracją do powstania obrazów; Tłumaczenie z hebrajskiego na polski: Czesław Miłosz; Tłumaczenie angielskie według: New York Bible Society – The Holy Bible

Psalm 6,6. Bo w śmierci nie ma, kto by pamiętał o Tobie.* I któż Ciebie wielbić potrafi w Otchłani?
Psalm 6,5. For in death there is no remembrance of thee: in the grave who shal give thee thanks?

Psalm 11,3. Kiedy zburzone są fundamenty, * co może zdziałać sprawiedliwy?
Psalm 11,3. If the foundations be destroyed, what can the righteus do?

Psalm 49,16. Ale Bóg wykupi duszę moją z mocy grobu, bo weźmie mnie.
Psalm 49,16. Be not thou afraid when one is made rich, when the glory of his house is increased.

Psalm 52,3. Czemu przechwalasz się swoim złem, wojowniku? * Łaska Boska trwa nieustannie.
Psalm 52,3. Why boastest thou thyself in mischief, O mighty man? the goodness of God endureth continually.

Psalm 57,5. Pośród lwów leżę, które pożerają synów ludzkich, * zęby ich jak włócznie i strzały, * język ich jak miecz ostry.
Psalm 57,4. My soul is among lions: and I lie even among them that are set on fire, even the sons of men, whose teeth are spears and arrows, and their tongue a sharp sword.

Psalm 74,4. Ryczeli nieprzyjaciele Twoi w miejscu zgromadzenia Twego, * ustawili na znak władzy swoje godła.

 1. Widziano ich jak tych, * co wchodzą w lasy ścinać drzewa toporem.
 2. Potem wszystkie jej ozdoby * młotem i siekierką rozbijali.
 3. Wydali na pastwę ognia świątynię Twoją, * aż do gruntu zbeszcześcili siedzibę Twego imienia.

Psalm 74,3. The earth and all the inhabitants thereof are dissolved: I bar up the pillars of it. Se’ – lah.

 1. I said unto the fols, Deal not foolishly: and to the wicked, Lift not up the horn:
 2. Lift not up your horn on high: speak not with a stiff neck.
 3. For promotion cometh neither from the east, nor from the west, nor from the south.

Psalm 78,39. I pamiętał, że ciałem są, wiatrem idącym a nie wracającym się.
Psalm 78,39. For he remembered that they were but flesh; a wind that passeth away, and cometh not again.

Psalm 80,6. Chlebem łez nakarmiłeś go, * dałeś mu pić łzy obfite.
Psalm 80,5. Thou feedest them with the bread of tears; and givest them tears to drink ingreat measure.

Psalm 82,7. Ale jak ludzie umrzecie * I upadniecie, jak upadł każdy z władających.
Psalm 82,7. But ye shall die like men, and fall like one the princes.

Psalm 107,2. Niech powiedzą odkupieni przez Pana * których wyzwolił z ręki ciemiężyciela.

 1. Którzy siedzieli w ciemności i w cieniu śmierci, * spętani nędzą i żelazem.
 2. Wywiódł ich z ciemności i cienia śmierci * i rozerwał ich pęta.

Psalm 107,2. Let the redeemed of the Lord say so, whom he hath redeemed from the hand of the enemy;

 1. Such as sit in darkness and in the shadow of death, being bound in affiction and iron;
 2. He brought them out of darkness and the shadow of death, and brake their bands in sunder.

Psalm 129,3. Po moim grzbiecie orali oracze, * długie znaczyli bruzdy.
Psalm 129,3. The plowers upon my back: they made long thier furrows.

Psalm 141,7. Jakby kto rąbał i rozdzierał ziemię, * rozsypują się kości nasze u wrót Otchłani.
Psalm 141,7. Our bones are scattered at the grave’s mouth, as when one cutteth and cleaveth wood upon the earth.

Psalm 144,3. Panie, cóż jest człowiek, że na niego baczysz * syn człowieczy, że myślisz o nim?”
Psalm 144,3. Lord, what is man, that thou takest knowledge of him! or the son of man, that thou makest accountof him!

Psalm 50,8. Nie dla ofiar twoich będę ciebie winił * ani całopaleń twoich, które są zawsze przede mną.
Psalm 50,8.  I will not reprove thee for thy sacrifices or thy burnt offerings, to have been continually before me.

Psalm 55,7. I mówię: “Kto da mi skrzydło gołębicy, * abym uleciał I odpoczął?”
Psalm 55,6. And I Said, Oh that I had wings like a dove! For then would I fly away, and be at rest.

Psalm 59,7. Powracają wieczorem * warczą jak psy I krążą po mieście.

 1. Oto bluzgają usty swoimi, miecze na wargach ich: * „I któż – powiadają – słyszy?”

Psalm 59,6. They return at evening: they make a noice like a dog, and go round about the city,

 1. Behold, they belch out with their mouth: swords are in their lips: for who, say they, doth hear?

Psalm 90,3. Obracasz człowieka w proch * I mówisz: “Wracajcie, synowie ludzcy”.
Psalm 90,3. Thou tumest man to destruction; and sayest, Return, ye children of men.

Psalm 139,8. Jeżeli wzniosę się do nieba, Ty tam jesteś, * jeżeli zstąpię w Otchłań, tam także Ty.
Psalm 139,8. If I ascend up into haven, thou art there: if I make my bed in hell, behold thou art there.

 

Top