Otwarcie wystawy gwaszy Danuty Strumiłło

danutas

22 kwietnia 2009 r. godz 18.00
ul. Kościuszki 45 w Suwałkach

otwarcie wystawy gwaszy Danuty Strumiłło
pt.: Notatki malarskie z Wietnamu

Wystawa obejmuje prace artystki wykonane w technice gwaszu w Wietnamie w latach 1969 – 1970

Irena Danuta Strumiłło urodzona w roku 1925 we Lwowie, ukończyła Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni profesora Eugeniusza Eibischa.

Uprawiała malarstwo sztalugowe.

W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku odbyła, wraz z mężem Andrzejem, dwie podróże artystyczne po Wietnamie, przywożąc z nich cykl rysunków i gwaszy. Ekspozycja ta pokazuje część tych prac.

Relacja fotograficzna: Izabela Muszczynko, Piotr Bułanow

Top