Wystawa „Kamień i brąz”

kamienStrona26 sierpnia 2009 r. o godz. 18.00
zapraszamy na wernisaż wystawy współczesnej rzeźby białoruskiej pt.: „Kamień i brąz”.

„Na wystawie zgromadzono przedstawicieli średniego pokolenia, jeszcze niedawno reprezentujących młodą rzeźbę Białorusi. Prace eksponowane tworzą zestaw, w którym tradycje szkoły i profesjonalne rzemiosło umacnia osobisty kontakt autorów. Wszyscy oni są osobowościami o barwnym, czytelnym charakterze i o zróżnicowanej osobistej stylistyce. (…) Z nadejściem tego pokolenia białoruska sztuka pożegnała się ze schematyzmem i dawną pompatycznością. Nowe prace charakteryzuje emocja i formalna świeżość. Rzeźba stała się zwierciadłem wartości intelektualnych i humanistycznych we właściwym współczesności kontekście kulturalnym”.
/Tekst pochodzi z katalogu do wystawy, autor – Iryna Kałomienskaja, krytyk sztuki; wolny przekład – Andrzej Strumiłło/.

Wystawa została zorganizowana dzięki pomocy Muzeum Podlaskiego i Muzeum Rzeźby im. A. Karnego w Białymstoku.

Zapraszamy!

Top