XI Diecezjalne Spotkanie Środowisk Twórczych

2 paździenika 2010 r. w Centrum Sztuki Współczesnej – Galerii Andrzeja Strumiłły i w Muzeum im. Marii Konopnickiej odbyło się XI Diecezjalne Spotkanie Środowisk Twórczych.

Program:

Konkatedra pw. św. Aleksandra przy pl. Piłsudskiego

11.00 – Msza święta w intencji środowisk twórczych i dziennikarskich diecezji ełckiej.

Przewodniczy i głosi homilię J. E. Ks. Biskup Jerzy Mazur

Oprawa muzyczna: Suwalska Orkiestra Kameralna „Camerata dell’Arte”

z ROKiS oraz Chór Żeński „Cantylena” z Zespołu Szkół Nr 2 w Suwałkach.

Centrum Sztuki Współczesnej – Galeria Andrzeja Strumiłły, ul. Kościuszki 45

12.20 – Powitanie gości przez Pana Wiesława Stelmacha – Pełniącego Funkcję Prezydenta Miasta Suwałki

12.30 – „Uczłowieczyć kamień” – spotkanie z prof. Andrzejem Strumiłłą

12.50 – „Suwalskie przenikania” – wystąpienie artysty fotografika Stanisława J. Wosia

13.10 – Spotkanie z aktorką Marią Chwalibóg i prezentacja wierszy Tadeusza Różewicza

Muzeum im. Marii Konopnickiej, ul. Kościuszki 31

14.10 – „Gdzie jeziora syte przestrzenią obłoków. Suwalszczyzna w poezji i prozie”

– głos Zbigniewa Fałtynowicza

14.30 – „Galeria Spotkań w Przełomce” – prezentacja Haliny i Macieja

Mackiewiczów

14.50 – Ogłoszenie wyników VII Konkursu Poetyckiego „Martyrii” i wręczenie

nagród laureatom „Poetyckie zamyślenia”

Koncert suwalskiego zespołu „OTAKO”

Zwiedzanie muzeum

Top