„Zakup sprzętu do wyposażenia Muzeum Okręgowego w Suwałkach”

Projekt dofinansowany z programu: Rozwój infrastruktury kultury (2009)

W ramach projektu zrealizowany został zakup wyposażenia biurowego, wystawienniczego, pracowni plastycznej, projekcyjnej oraz zakup sprzętu multimedialnego.

Top