Rzeźba

Andrzej Strumiłło pracuje w kamieniu. Artysta był kuratorem i komisarzem artystycznym międzynarodowych plenerów rzeźbiarskich „Integrart” w latach: 1997 – 2002.

Autor mówi o tej dziedzinie twórczości:

„Granit to materiał oporny, sugerujący ascezę formy. Trudno w nim wykuć szczegół filigranowy. Narzuca on syntezę i oszczędność (…) Trud pogodzenia naszej wizji z oporem tworzywa daje nam krzepiącą nadzieję, że kamień oswojony przez nas stanie się trwałym śladem naszego istnienia – przesłaniem dla potomnych.”

Top