O Bogu i człowieku. Krótka historia ukryta w poezji i malarstwie.

img_0007

26 kwietnia 2009 r., godz. 15.00

Warsztaty pt.: O Bogu i człowieku.
Krótka historia ukryta w poezji i malarstwie.

Prowadzenie – Jarosław Jarszak

Celem warsztatów jest teologiczne i filozoficzne wprowadzenie do odczytania współczesnych dzieł kultury polskiej: wybranych obrazów Andrzeja Strumiłły i tekstów współczesnej liryki polskiej.

Program:

Wprowadzenie do problematyki Boga we współczesnej myśli filozoficznej
Ogólne wprowadzenie do Księgi Psalmów
Czym jest Przymierze? – Próba odpowiedzi na pytanie na podstawie wybranych Psalmów (PS. 6, 11, 144 i Ap. 21.), ich obecności w obrazach Andrzeja Strumiłły oraz na przykładach liryki polskiej
Relacja między Bogiem a człowiekiem we współczesnej nauce Kościoła i w ujęciu egzystencjalizmu
Problem Boga i człowieka w malarstwie Andrzeja Strumiłły i w poezji polskiej
Analiza wybranych tekstów
Dyskusja w grupach oraz prezentacje indywidualnych odpowiedzi na zadane pytania
Podsumowanie

Top