Andrzej Strumiłło – „Japonia” – fotografia

Ekspozycja wystawy
do 20 września 2014 r
.

Andrzej Strumiłło „Japonia”

Na wystawie prezentowane są min. fotografie cmentarza dzieci nienarodzonych w Kioto oraz innych cmentarzy japońskich i tradycyjnych nekropolii; fotografie architektury, świątyni Kasuga Taisha (chram shintoistyczny w Narze z VIII w., należący do znaczącej rodziny Fujiwara); fotografie ogrodu – zen (karesansui), kamiennego ogrodu suchego krajobrazu; fotografie opiekuńczego Kannonu (buddyjski bodhisattwa Awalokiteśwara, spirytualny syn buddy Amidy) oraz fotografie japońskich znaków, drzew, kwiatów…

Top