Czwarty Rozdział – zbiorowa wystawa fotografii

Łukasz Piechowski9 sierpnia 2013 r. o godz. 18.00

zapraszamy na wernisaż zbiorowej wystawy fotografii  słuchaczy Akademii Fotografii i Przedsiębiorczości z Białegostoku

pn.: „Czwarty rozdział”

„Czwarty rozdział” – to zbiorowa wystawa słuchaczy Akademii Fotografii i Przedsiębiorczości w Białymstoku. Prezentowane fotografie to efekt pracy I i II roku AFiP. Słuchacze szkoły przedstawiają Państwu prace wykonane pod okiem wykładowców w pracowniach szkolnych. Różnorodność prac uwarunkowana jest szerokim zakresem tematycznym programu nauczania w szkole, od warsztatowego spojrzenia na fotografię poprzez artystyczny wyraz obrazowania. Otwarte podejście wykładowców na twórczość ich podopiecznych pozwoliło stworzyć prezentowane realizacje w kilku wymiarach fotografii.

/Monika Pańko, Dyrektor AFiP/

10 sierpnia 2013 r. w godzinach 10.30 – 13.30

zapraszamy Suwalczan do wzięcia udziału w fotograficznej akcji miejskiej (przygotowanej przez słuchaczy AFiP z Białegostoku pod kierunkiem fotografika i wykładowcy Grzegorza Jarmocewicza), która odbędzie się  w Suwałkach w Parku Konstytucji 3 Maja /w okolicach muszli koncertowej/.

„Portrety Suwalczan” – akcja ma na celu promocję wystawy poprzez bezpośredni kontakt mieszkańców z młodymi artystami, których prace będą wystawiane w galerii. W parku miejskim w okolicach muszli rozstawione zostanie profesjonalne mini studio fotograficzne, gdzie każdemu z mieszkańców lub całym rodzinom podczas akcji będą wykonywane portrety w miejscu ich spacerów, wypoczynku, spotkań.

Fotografie zostaną nieodpłatnie przesłane na wskazane adresy e-mail zainteresowanych.

Top