Fotorelacja z wernisażu wystawy Jana Kantego Pawluśkiewicza ,, SENSY, BYTY, MARY”.

Top