“Każda miniona chwila – fotografia jako pamięć” – wystawa fotografii Grzegorza Jarmocewicza /ekspozycja do 25.11.2015

4 listopada 2015r. o godz. 18.00
zapraszamy do galerii na wernisaż wystawy fotografii suwalczanina Grzegorza JarmocewiczaKażda miniona chwila – fotografia jako pamięć”

 

(…) „Każda miniona chwila – fotografia jako pamięć” jest projektem odnoszącym się do najważniejszych, a zarazem podstawowych właściwości omawianego medium. Metafora powrotu łącząca przeszłość z teraźniejszością stała się podwaliną moich poszukiwań i odniesień do wielokulturowej historii miasta, w którym się urodziłem. Suwałki jako jedyna aglomeracja na świecie posiada tak niezwykłą nekropolię o wyjątkowej formule (…) Na obszarze przekraczającym 19 hektarów znajduje się wspólny kompleks cmentarzy, gdzie spoczywają szczątki wyznawców siedmiu wyznań: islamu, judaizmu, wiary staroobrzędowej, prawosławia, obrzędu ewangelicko-augsburskiego (luteranie), ewangelicko-reformowanego (kalwini) oraz katolickiego (…)

/Grzegorz Jarmocewicz, fragment wstępu do katalogu z wystawy/.

Kilka słów autora o planowanej realizacji projektu (2014)

Każda miniona chwila – fotografia jako pamięć” to projekt opierający się na pamięci społecznej i historycznej zawartej w obrazie fotograficznym. Jego największą wagą będzie podkreślenie przesłania humanistycznej myśli i działania jakim jest tolerancja. Powstałe dzieło artystyczne podkreślać będzie wielokulturowość i wieloreligijność społeczności przedwojennych Suwałk w nawiązaniu do współczesności. Opierając projekt o niezwykłą ideę światowej skali – Nekropolii “Cmentarza Siedmiu Wyznań” – obiektu niemającego w takim wymiarze nigdzie powtórzenia, chciałbym stworzyć świadectwo światłości mieszkańców naszego miasta. Projekt będzie głęboko zakorzeniony w prawdziwą historię jednostek – dzieci – najbardziej bezinteresownej grupy społecznej, które tworzyły i obecnie tworzą (będąc jednocześnie naszą przyszłością) społeczność miasta, kraju i całego świata.

Obiekty fotograficzne, które powstaną podczas realizacji zamieszczone będą czasowo w rzeczywistych miejscach swoich odniesień, pod konkretnymi adresami w przestrzeni Suwałk co pozwoli odbiorcy na dodatkową refleksję związaną z ciągłością historii miasta. Mając na uwadze podkreślenie wszystkich wymienionych aspektów oraz swoje pochodzenie (urodziłem się w Suwałkach) chciałbym rozpropagować jak istotna jest szeroko rozumiana kultura północno-wschodnich obszarów naszego kraju w kontekście globalnym, dlatego wszystkie ruchome elementy dzieła artystycznego przeniosę w formie wystawy do jak największej ilości galerii.
Najistotniejszym zamierzeniem jest odszukanie zdjęć i adresów dzieci różnych wyznań, które są potwierdzone ideą suwalskiej nekropolii – śladem ich istnienia, tak samo jak śladem istnienia jest fotografia, a utworzone obrazy staną się bezpośrednim świadectwem przeszłości. Konfrontacja tych wizerunków ze współczesnymi zdjęciami poszerzy więź historyczną i społeczną o elementy aktualnie absorbujące odbiorcę. Obiekty zostaną „chwilowo” zainstalowane w wybranych miejscach, w celu wykonana dokumentacji fotograficzna oraz refleksyjnego film. Wszystkie ruchome elementy instalacji zostaną przeniesione w formie wystawy do różnych galerii. Na chwilę obecną będą to: Centrum Sztuki Współczesnej Galeria Andrzeja Strumiłły w Suwałkach, Galeria Pod Arkadami w Łomży, Centrum im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku, gdzie przestrzeń wystawowa będzie specjalnie zaaranżowana i przebudowana oraz w jednej z najważniejszych polskich fotograficznych, w Galerii FF w Łodzi. Wystawom będzie towarzyszyło wydawnictwo w formie książeczki artystycznej. W obecnej fazie projekt koordynowałem już pod względem merytoryczno – historycznym z suwalskim historykiem Panem Andrzejem Matusiewiczem, Panem Krzysztofem Skłodowskim oraz aktualnym proboszczem Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Suwałkach. Zostały mi również udostępnione do wykorzystania zbiory Muzeum Okręgowego, archiwum Państwa Adelsonów oraz potomka tureckich właścicieli Piekarni i Cukierni Sewastopolskiej, która mieściła się przy obecnym Placu Piłsudskiego, Pana Faika Okan Atackana.

Grzegorz Jarmocewicz, 7.10.2014

Top