I Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski „Teatr” 2010

1 lipca 2010 r. rozpoczęliśmy realizację Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarskiego pt.: „Teatr”, który potrwa do 30 lipca 2010 r. W plenerze bierze udział 9 artystów rzeźbiarzy (Białoruś, Litwa i Polska), zaś jego kuratorem jest Andrzej Strumiłło. Praca twórcza odbywa się na placu w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach – ul. Sejneńska 82. Projekt finansowany jest przez Miasto Suwałki, a w jego efekcie powstanie 9 dużych rzeźb w granicie, które zostaną usytuowane w przestrzeni miejskiej Suwałk (w sąsiedztwie powstającej sali widowisko-teatralnej przy Aqua Parku w Suwałkach).

Sylwetki uczestników pleneru:

 

BIAŁORUŚ

vladimir_pancialejev

Uladzimir Pantsialeyeu / Grodno

Urodził się w 1957 roku w Nowosiołkach. W roku 1989 ukończył Białoruski Państwowy Teatralno-Artystyczny Instytut na Wydziale Rzeźby. Od 1985 roku uczestniczy w wielu wystawach rzeźby. Od 1991 roku jest członkiem Białoruskiego Związku Artystów oraz od 1995 – Akademik rzeźby. W roku 1989 został laureatem nagrody „Za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki”. W latach 2002-2007 był Prezesem Związku Artystów Plastyków w Grodnie. Wystawiał na Białorusi, Łotwie, Litwie, w Rosji, Niemczech, Holandii, Polsce, Portugalii, USA i Francji. Uczestniczył w plenerach i sympozjach na Białorusi i Ukrainie. Jego prace znajdują się w muzeach Białorusi i Ukrainy. Mieszka i pracuje w Grodnie.

 

vladimir_pipin

Uladzimir Pipin / Mińsk

Urodził się w 1972 roku w Orszy. W latach 1987-1991 uczył się w Państwowym Kolegium Sztuki im. A. K. Glebowa w Mińsku. W latach 1991-1997 studiował w Białoruskiej Państwowej Akademii Sztuki. W latach 2000-2002 wykładał w Szkole Artystycznej w Orszy. W latach 2002-2005 był stażystą w Akademickich Pracowniach Twórczych Ministerstwa Kultury Republiki Białoruskiej. Od roku 2005 wykłada rzeźbę w Białoruskiej Państwowej Akademii Sztuki. Uczestniczył w wielu wystawach i plenerach na Białorusi i zagranicą. Realizuje rzeźbę warsztatową i monumentalną. Mieszka w Mińsku.

 

igar_zasimovich

Igar Zasimovich / Mińsk

Urodził się w 1966 roku w Mińsku. W roku 1994 ukończył Białoruską Państwową Akademię Sztuki, następnie odbył staż Bad Handerheim /Niemcy/. Od roku 1995 jest członkiem Białoruskiego Związku Artystów. Od roku 1989 uczestniczy w wielu wystawach i plenerach na Białorusi, Litwie oraz w Polsce. Realizuje rzeźbę warsztatową i monumentalną. Mieszka w Mińsku.

 

LITWA

juozas_genevicius

Juozas Genevicius / Wilno

Urodził się w 1945 roku w Obeliai na Litwie; studiował rzeźbiarstwo w Wileńskiej Akademii Sztuki (1972-1978)
Od roku 1981 jest członkiem Stowarzyszenia Artystów Litewskich. W latach 1985-1992 pracował jako wolny/niezależny artysta. Od 1992 roku  jest  wykładowcą rzeźby w Akademii Sztuki (Wydział ceramiki)
Od 1978 bierze udział w wystawach, plenerach i sympozjach rzeźby (pracuje w takich materiałach jak: kamień /granit, trawertyn, marmur, dolomit/, drewno, lód, piasek). Prezentował swoje prace na Litwie, Łotwie, Słowacji, w Polsce, Niemczech, Finlandii, Danii i Emiratach Arabskich. Mieszka i pracuje w Wilnie.

 

ksenia_jarosevaite

Ksenia Jarosevaite / Wilno

Urodziła się w 1953 roku w Kownie; w 1977 uzyskała dyplom na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie. Od 1976 roku brała udział w wystawach i sympozjach na Litwie, Łotwie, Słowacji, w Estonii, Finlandii, Francji i Rosji. Jej prace znajdują się w zbiorach muzealnych Litwy, a także prywatnych we Włoszech,  Austrii, USA i na Litwie. Mieszka i pracuje w Wilnie.

 

vladas_urbanavicius

Vladas Urbanavicius / Wilno

Urodził się w 1951 roku w Irkucku; w 1977 uzyskał dyplom na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie. Od roku 1976 brał udział w wystawach na Litwie, Łotwie, w Estonii, Finlandii i Austrii. Udział w plenerach: Sympozjum Rzeźby w Granicie, Kłajpeda (1978, 1981-83); Sympozjum Rzeźby w Marmurze, Austria, Salzburg (1989) i Hohenems (1992); Szwecja, Gotland (1993), Sympozjum Rzeźby w drewnie, Słowacja, Banska Stavnica (1995). Jego prace są w zbiorach muzealnych Litwy oraz prywatnych na Litwie, w Austrii i USA. W roku 1993 dostał stypendium od Pollock Krasner Fundation (Nowy Jork).

POLSKA

 

olgierd_rutkowki

Olgierd Rutkowki / Warszawa

Urodził się w 1930 roku w Wilnie; w 1952 roku ukończył Liceum Technik Plastycznych w Katowicach (dyplom rzeźbiarza snycerza), a w 1958 – Wydział Rzeźby ASP w Warszawie. Zajmuje się projektowaniem wzornictwa przemysłowego (około 500 projektów zostało zrealizowanych w produkcji przemysłowej), rzeźbą, malarstwem, konserwacją dzieł sztuki. Był współzałożycielem pierwszego w Polsce Zakładu Projektowania Wyrobów Przemysłowych Forma , a następnie przedsiębiorstwa zagranicznego Interforma. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków, członkiem założycielem Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych, członkiem założycielem Sekcji Wzornictwa Przemysłowego w  Związku Polskich Artystów Plastyków. Mieszka w Warszawie.

rafal_strumillo

Rafał Strumiłło / Maćkowa Ruda

Urodził się w roku 1952 w Łodzi; studia: 1965 – 1970 – Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie; 1971 – 1975 – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie; 1976 – 1979 – dyplom na Wydziale Grafiki u prof. Mieczysława Wejmana. Zajmuje się grafiką, rysunkiem, jubilerstwem, rzeźbą, rusznikarstwem historycznym, kowalstwem i architekturą wnętrz. Od 1975 roku miał wystawy indywidualne oraz uczestniczył w wystawach zbiorowych i plenerach w Polsce, Danii, Niemczech, USA i Jugosławi. Jest min. autorem granitowego pomnika poświęconego pamięci K. O. Falka /przy siedzibie Muzeum Okręgowego w Suwałkach/.

 

olga_wielogorska

Olga Wielogórska / Suwałki

Urodziła się w 1977 roku w Sejnach; ukończyła Uniwersytet Śląski w Cieszynie w pracowni A. Pietscha i J. Knopka oraz Uniwersytet Ludowy we Wzdowie. Pracowała na Uniwersytecie Śląskim w katedrze grafiki. Obecnie mieszka i tworzy na Suwalszczyźnie. Zajmuję się grafiką warsztatową, użytkową oraz kamieniarstwem artystycznym.

Top